UPACARA PELANTIKAN DAN SERAH TERIMA JABATAN PENGURUS OSIS SMK NU BANAT KUDUS MASA KHIDMAT 2016/2017

By Administrator 06 Apr 2020, 18:28:00 WIB Osis
UPACARA PELANTIKAN DAN SERAH TERIMA JABATAN PENGURUS OSIS SMK NU BANAT KUDUS MASA KHIDMAT 2016/2017

Pada Hari Kamis, tanggal 17 November 2016 dilaksanakan upacara sekaligus acara serah terima jabatan pengurus OSIS SMK NU BANAT KUDUS dari Pengurus OSIS Tahun Pelajaran 2015 / 2016 kepada Pengurus OSIS Tahun Pelajaran 2016 / 2017 dengan urutan acara sebagai berikut :

1. Masing-masing komandan kompi menyiapkan pasukannya
2. Pemimpin upacara menempatkan diri dan mengambil alih pimpinan pasukan
3. Pembina upacara menempatkan diri
4. Penghormatan umum dipimpin oleh pemimpin upacara
5. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara
6. Penghormatan kepada bendera sang merah putih
7. Mengheningkan cipta dipimpin oleh Pembina upacara
8. Pembacaan teks Pancasila
9. Pembacaan teks Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
10. Pembina upacara kembali ke mimbar satu
11. Penyerahan kembali bendera OSIS SMK NU Banat Kudus masa khidmat 2015/2016 kepada Sekolah

  • Kepada yang terhormat Ibu Kepala Sekolah dan Wakil Kepala bagian Kesiswaan berkenan untuk menerima
  • Kepada Ibu Kepala Sekolah dan Wakil Kepala bagian Kesiswaan dimohon kembali ke tempat

12. Pelantikan pengurus OSIS SMK NU Banat Kudus masa khidmat 2016 / 2017

  • Pembacaan surat keputusan
  • Pembaiatan (Kepala Sekolah dimohon untuk membaiat)
  • Penandatanganan naskah baiat

           a. Penandatanganan pertama oleh ketua OSIS SMK NU Banat Kudus masa khidmat 2016 / 2017
           b. Penandatanganan kedua oleh pembaiat (pembaiat dan terbaiat dimohon kembali ke tempat)

  • Pelantikan

13. Serah terima jabatan pengurus OSIS SMK NU Banat Kudus masa khidmat 2015 / 2016 kepada pengurus OSIS SMK NU Banat Kudus masa khidmat 2016 / 2017
Kepada ibu kepala sekolah dan Wakil Kepala bagian Kesiswaan dipersilakan menempatkan diri

  • Penandatanganan berita acara:

         a. Penandatanganan pertama oleh ketua OSIS SMK NU Banat Kudus masa khidmat 2015/2016
         b. Penandatanganan kedua oleh ketua OSIS SMK NU Banat Kudus masa khidmat 2016/2017
         c. Penandatanganan ketiga oleh Waka Kesiswaan SMK NU Banat Kudus
         d. Penandatanganan keempat oleh Kepala SMK NU Banat Kudus

  • Serah terima jabatan disaksikan oleh Kepala SMK NU Banat Kudus dan Waka Kesiswaan

14. Pembina upacara dipersilakan ke mimbar dua
15. Amanat Pembina upacara
16. Pembacaan doa
17. Laporan pemimpin upacara kepada Pembina upacara
18. Penghormatan umum dipimpin oleh pemimpin upacara
19. Pembina upacara dipersilakan ke mimbar satu
20. Segenap dewan guru dipersilakan meninggalkan lapangan upacara
21. Upacara selesai pasukan dibubarkan


BERITA ACARA
SERAH TERIMA JABATAN
PENGURUS OSIS SMK NU BANAT KUDUS


Yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Nama : Risa Maharani
   Jabatan : Ketua OSIS SMK NU Banat Kudus Masa Khidmat 2015/2016
   Selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama

II. Nama : Hilyatun Nida
   Jabatan : Ketua OSIS SMK NU Banat Kudus Masa Khidmat 2016/2017
   Selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua

Pada hari : Kamis
Tanggal    : 17 November 2016

Dengan ini Pihak Pertama menyerahkan jabatan pengurus OSIS beserta inventarisnya kepada Pihak Kedua untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
Kudus, 17 november 2016

Pihak Pertama
Ketua OSIS SMK NU Banat Kudus
Masa Khidmat  2015/2016
Risa Maharani

Pihak Kedua
Ketua OSIS SMK NU Banat Kudus
Masa Khidmat 2016/2017
Hilyatun Nida

Saksi- Saksi
Kepala SMK NU Banat Kudus dan Waka Kesiswaan
Kasiati, S.Pd  dan Ana Alfiyah, S.Pd.
Write a Facebook Comment

Komentar dari Facebook

Write a comment

Ada 1 Komentar untuk Berita Ini

View all comments

Write a comment